...
Trang chủChính sách sử dụng

Chính sách sử dụng

Giới thiệu

Chính sách hoàn tiền của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi cam kết đem lại cho bạn sự hài lòng với mọi sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Phạm vi áp dụng

Chính sách hoàn tiền áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ được bán trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Để được hoàn tiền, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ phải được mua từ trang web của chúng tôi.
 • Yêu cầu hoàn tiền phải được gửi trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

Thời hạn và quy trình hoàn tiền

Sau khi yêu cầu hoàn tiền được xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền cho bạn trong vòng 14 ngày làm việc. Phương thức hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào hình thức thanh toán ban đầu của bạn. Quy trình hoàn tiền như sau:

 1. Gửi yêu cầu hoàn tiền đến chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
 2. Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của bạn và yêu cầu bạn cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua.
 3. Sau khi xác nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền cho bạn.

Điều khoản và điều kiện

Để đảm bảo việc hoàn tiền được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, chúng tôi áp dụng các điều khoản và điều kiện sau:

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ không được sử dụng hoặc đã bị hư hỏng.
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ được mua trên trang web của chúng tôi.
 • Yêu cầu hoàn tiền phải được gửi trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng.
 • Chúng tôi sẽ không chấp nhận các yêu cầu hoàn tiền được gửi sau thời hạn nói trên.
 • Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua để được xác nhận yêu cầu hoàn tiền.
 • Khách hàng phải chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ trở lại cho chúng tôi.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm cho các trường hợp sau:

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ bị hư hỏng do khách hàng sử dụng không đúng cách hoặc gây ra tổn thất do sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc thiếu thông tin quan trọng khi yêu cầu hoàn tiền.
 • Trong trường hợp bị lỗi kỹ thuật hoặc sự cố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Tổng kết

Chính sách hoàn tiền của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi cam kết đem lại cho bạn sự hài lòng với mọi sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi hy vọng rằng chính sách hoàn tiền này sẽ giúp bạn tin tưởng hơn khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách hoàn tiền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.