...
Trang chủChính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và sử dụng nó chỉ như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Điều khoản và điều kiện

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách bảo mật này.

Thông tin thu thập

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin từ bạn. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và các thông tin khác liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này thông qua các hình thức khác nhau, bao gồm cả cookie.

Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho bạn, giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Chính sách Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi. Cookie là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa của bạn bởi trình duyệt web và chúng giúp trang web nhớ những thông tin nhất định về người dùng. Chúng tôi sử dụng cookie để:

  • Theo dõi lưu lượng truy cập và tương tác trên trang web của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách mà khách hàng của chúng tôi sử dụng trang web.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách lưu thông tin đăng nhập của người dùng và cho phép họ tiếp tục sử dụng trang web một cách dễ dàng hơn.
  • Cung cấp quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích và hành vi của người dùng trên trang web của chúng tôi.
  • Cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tác của chúng tôi để giúp cải thiện dịch vụ của họ.

Bạn có thể tắt hoặc bật cookie bằng cách sử dụng các tùy chọn trong trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt cookie, một số tính năng của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật và chính sách và quy trình bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn bởi pháp luật hoặc các cơ quan thực thi pháp luật.
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chúng tôi để cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đã thu thập. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn hoặc không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba.

Tuân thủ quy định GDPR

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định GDPR của Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng tôi sẽ cập nhật và tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

Trẻ em dưới 13 tuổi

Trang web của chúng tôi không phù hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi và nếu chúng tôi biết được thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ xoá nó ngay lập tức.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này từ thời điểm này và khi đó, chúng tôi sẽ cập nhật trang web để thông báo cho bạn về các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi được áp dụng có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản mới.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của bên thứ ba và khuyến khích bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ trước khi sử dụng trang web của họ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp thắc mắc của bạn và giúp đỡ bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.